Planty things streeft ernaar dat alle informatie op de website zo juist, duidelijk, nauwkeurig en up to date is. Wij kunnen dus ook onze website en haar inhoud steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen.

Hoe veel tijd en werk we hier ook in steken, kunnen we niet altijd garanderen dat de beschikbare informatie steeds aan deze verwachtingen voldoet. Als er eventueel op onze website informatie tekortkomingen zijn, zullen wij die zo snel mogelijk in orde brengen.

Planty things  is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie, producten en diensten.

Indien u opmerkingen of vragen heeft over de kwaliteit van de inhoud of beveiliging mag u dat ons laten weten via info@plantythings.be